EN  DE

Moja oferta

Krótki opis moich usług

Moja oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego i języka niemieckiego na angielski. Wykonuję także korektę i redakcję anglojęzycznych tekstów. Usługi te dostosowuję do wymogów swoich klientów w zakresie kosztu oraz terminu. Pracując zawodowo od ponad 9 lat stawiam na jakość, terminowość oraz zadowolenie klienta.


Nie tłumaczę tekstów litera po literze. Zawsze staram się zachować ton i styl oryginału przy opracowaniu płynnego tekstu w języku docelowym, co znaczy, że przekaz będzie w 100% zgodny z intencjami i tekst zabrzmi jakby został od razu napisany w języku angielskim, a nie przetłumaczony. Celem jest stworzenie tekstu, który nie tylko odpowiada w sposób merytoryczny oryginałowi, ale także brzmi w pełni naturalnie w języku docelowym.

W celu zapewnienia najwyższej jakości oraz płynności tekstu, tłumaczę wyłącznie na swój język ojczysty, tj. angielski, w ramach swoich specjalizacji (patrz poniżej). W przypadku tłumaczeń w innych parach językowych albo w innych dziedzinach, chętnie polecam usługi zaufanych tłumaczy, z którymi miałem okazję współpracować w przeszłości. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę o kontakt.Mam bogate doświadczenie w tłumaczeniu różnorodnych tekstów z języka polskiego i języka niemieckiego na angielski. Wykonuję także korektę i redakcję anglojęzycznych tekstów. Poniżej przedstawiam swoje główne specjalizacje:


Finanse

 • Sprawozdania finansowe
  (MSRF, Ustawa o rachunkowości)
 • Raporty roczne
 • Opinie i raporty biegłego rewidenta
 • Dokumentacja związana z emisją papierów wartościowych
 • Raporty rad nadzorczych

Relacje inwestorskie

 • Ład korporacyjny
 • Informacje bieżące i okresowe
 • Komunikacja z interesariuszami
 • Odpowiedzialność społeczna (CSR)
 • Walne zgromadzenia
 • Zrównoważony rozwój

PR/Marketing

 • Komunikaty prasowe
 • Zarządzanie kryzysami
 • Wywiady w mediach
 • Materiały dla targów i wystaw
 • Prezentacje
 • Zlokalizowanie witryn internetowych

O mnie

Moje kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe

Jestem rodowitym Brytyjczykiem z wykształceniem lingwistycznym. W roku 2006 ukończyłem studia filologiczne na University College London. Następnie przeprowadziłem się do Warszawy, gdzie rozpoczęła się moja kariera w branży tłumaczeniowej.


Od ponad 9 lat pracuję zawodowo jako tłumacz i redaktor, najpierw w biurze tłumacza przysięgłego, następnie jako doradca zarządu spółki z branży tłumaczeń z siedzibą w Warszawie, potem jako starszy tłumacz w zakresie finansów i relacji inwestorskich w wiodącym specjalistycznym biurze tłumaczeń w Niemczech, oraz obecnie prowadząc własną działalność gospodarczą.

Dzielę swój czas między Warszawę i Frankfurt nad Menem w Niemczech, co pozwala mi na utrzymanie umiejętności z języka polskiego i niemieckiego na najwyższym poziomie. Moim językiem ojczystym jest angielski, biegle mówię po polsku oraz znam język niemiecki na poziomie zaawansowanym i język rosyjski na poziomie średnio-zaawansowanym.


W celu uzyskania dalszych informacji na temat moich kwalifikacji oraz doświadczenia lub mojego aktualnego CV, proszę o kontakt.